Складова база

Многофункционална складова база

Разполагаме с две големи регистрирани производствени бази в град Русе с площ от 15 дка. Те се намират на лесно и комуникативно място в индустриалните зони на града и дават възможност за съхранение на голяма складова наличност. Разполагаме с всички необходими професионални, дървообработващи машини, моторни триони, колесни трактори , специализирани автомобили, електрокари, мотокари , които работят в екип с квалифициран и мотивиран колектив. Товаро-разтоварната дейност се извършва със специализирани самоходни техника и хидравлични кранове.

Сертификат по FSC

Сертификатът FSC гарантира на крайния потребител, че дървесината и дървесните
продукти произхождат от горски масиви, които са проверени и оценени съгласно
социални, икономически и екологични критерии и отговарят на
изискванията на Forest Stewardship Council – FSC.