Продукти » Дърва за огрев

Висококачествени дърва за огрев

Дървесина от най- високо качество

Дървата и дървесните материали се превърнаха в предпочитан енергиен източник за отопление. Отоплението с дърва е по-атрактивно, внася уют и специфична атмосфера в помещението. Дървата за огрев имат и редица други предимства като източник на топлинна енергия, между които несъмнено е и цената на отоплението. За отопляване най-често се използват няколко дървесни вида. Също така те се използват за готвене и отопление, а понякога и като гориво за парни машини и дори за парни турбини за производство на електроенергия. Могат да се използват на закрито в пещи, печки, камини, на открито в пещи или открит огън.

Дърва за огрев – Меше

към продуктите

Дърва за огрев – Акация

към продуктите

Дърва за огрев – Габър

към продуктите

Полезно

В зависимост от размера на печката,  която се използва като основно средство за отопление на една стая, може да изисква 3-4 m³ дърва за огрев годишно. Ако я използвате за допълване на друг тип  отопление, то разхода  ще падне до може би  1-2 m³. Дървата, които ние предлагаме са обработени – рязани и цепени по стандарт на 30 см дължина , както и по индивидуална заявка .

Какво е „правилното“ дърво за отопление на печката?

Те трябва да имат:

Добро разсейване на топлината.

Висока степен на запалимост.

Те трябва да горят почти напълно.

Отпадъците трябва да останат ниски.

Всички посочени качества зависят както от вида, така и от качеството на сушенето. Например, прясно нарязаната дървесина не е подходяща за употреба, тъй като тя ще изгори зле и ще излъчи много дим (влажността е висока). Поради тази причина дърветата за огрев са задължително изсушени и така се считат , че са готови за употреба .  Дърветата, изсечени през зимата, се считат за най-високо качество – именно в този момент движението на соковете е най-бавно.

Времето за сушене на дърва за огрев директно зависи от броя на топлите дни, от влажността на въздуха и мястото на съхранение на дървесината по време на този процес

Съхранение на дърва за огрев

Когато съхранявате подготвени дърва за огрев е необходимо да се спазват определени правила, с помощта на които ще бъде лесно да поддържате горивото за дълго време в добро състояние.Дървесината, добита през зимата, се нарязва  през пролетта,  полученият материал се слага накуп хаотично – така дървото ще изсъхне и проветри през летните месеци.