За нас

Защо да изберете нашите продукти и услуги

„Ивел 10” ЕООД е лицензирана фирма с дългогодишен опит в сферата на дърводобива и дървообработването. Тя е специализирана в производството и търговията с фасониран дървен материал и продукти за огрев вече повече от 10 години. Във всеки случай обаче е сигурно, че нашите цени са най-ниските на пазара в сравнение с тези на нашите конкуренти.

Това се дължи на несравнимата динамика на нашата фирма, напълно специализираните машини и съоръжения, с които разполагаме, участието ни във всички етапи на производство и търговия с дърва за огрев без посредници, както и господстващата ни философия за малък процент печалба при големи количества.„Ивел 10” ЕООД е една от водещите фирми на пазара на:

Объл дървен материал.

Производството на белени, острени, струговани и шлайфани колове. Тяхното приложение е за лозови масиви, овощни градини, подпори, огради, строителни обекти, детски площадки, декорации на паркове и градини.

Обработени дърва за огрев, които са рязани и цепени на финландски процесор.

Основните принципи, на които залага фирмата са и нашата основна политика. Те са кратки и ясни:

Бързото и качествено изпълнение на поръчките.

Изработката на индивидуални и специални поръчки.

Коректното и професионално отношение към хората.

Нашата дървесина е сред най- качествените на пазара. Доказателство за работата ни е дългогодишното партньорството с водещи големи фирми като „Фазерлес” АД, „Кроношпан България” ЕООД  и „ Свилоцел” ЕАД. Също така големи местни фирми от България ,Румъния, Германия, Холандия и Белгия. Имаме и партньорство с  всички предприятия от СЦДП /СЕВЕРНО ЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ/.
За професионалното ни самочувствие допринася и факта , че от 2016 година притежаваме международен сертификат за проследяване на продукцията FSC / Forest Stewardship Council/- (Съвет за стопанисване на горите) .Това е организация с членство и структура на управление, която защитава баланса между екологичните, социалните и икономическите интереси. Тя е първата световна независима и етикираща система за горски продукти.

Сертификат по FSC

Сертификатът FSC гарантира на крайния потребител, че дървесината и дървесните
продукти произхождат от горски масиви, които са проверени и оценени съгласно
социални, икономически и екологични критерии и отговарят на
изискванията на Forest Stewardship Council – FSC.